Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi


ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİ HARİTASI ÇALIŞTAYI –I Düzenlendi

ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİ HARİTASI ÇALIŞTAYI –I

 

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Antalya’nın sağlık turizmi yol haritasının belirlenmesi amacıyla 3 Mayıs 2017 günü I. Çalıştay, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 18 temsilcinin katılımıyla tamamlanmıştır. I. Çalıştay katılımcıları ile sağlık turizmi ve uygulanabilirliği konusunda genel bir paylaşım yapılmıştır. Hedefimiz olan “ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİ HARİTASI” geliştirilmesi bağlamında çeşitli alt boyutlarda (altyapı, eğitim, ürün geliştirme, pazarlama vb.) stratejilerin geliştirilmesi, bu stratejilerin birbirleriyle ilişkilerinin kurgulanması ve stratejileri izleme kriterlerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması için II. Çalıştay düzenlenecektir.

Çalıştay raporu için tıklayınız.

 

Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 

0