ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİ HARİTASI ÇALIŞTAYI -I (03/05/2017)

ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİ HARİTASI ÇALIŞTAYI -I

03 Mayıs 2017, Saat 13.30

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi

 

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Antalya’nın sağlık turizmi yol haritasının belirlenmesi amacıyla bir çalıştay düzenlemektedir. Çalıştayda, “ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİ HARİTASI” geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek olan Antalya Sağlık Turizmi Strateji Haritası; çeşitli alt boyutlarda (altyapı, eğitim, ürün geliştirme, pazarlama vb.) stratejilerin geliştirilmesi, bu stratejilerin birbirleriyle ilişkilerinin kurgulanması ve stratejileri izleme kriterlerinin oluşturulmasını kapsamaktadır. Elde edilecek sonuçların Antalya için daha bütüncül bir sağlık turizmi anlayışı geliştirilmesine katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Bu amaçla, 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü, saat 13.30’da Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde çalıştay gerçekleştirilecektir.

 

Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 

0

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Kampüs 07058, Antalya
Tel: 0090 242 310 2026
Tel: 0090 242 310 2020