ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİ HARİTASI ÇALIŞTAYI –I Düzenlendi

ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİ HARİTASI ÇALIŞTAYI –I

 

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Antalya’nın sağlık turizmi yol haritasının belirlenmesi amacıyla 3 Mayıs 2017 günü I. Çalıştay, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 18 temsilcinin katılımıyla tamamlanmıştır. I. Çalıştay katılımcıları ile sağlık turizmi ve uygulanabilirliği konusunda genel bir paylaşım yapılmıştır. Hedefimiz olan “ANTALYA SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİ HARİTASI” geliştirilmesi bağlamında çeşitli alt boyutlarda (altyapı, eğitim, ürün geliştirme, pazarlama vb.) stratejilerin geliştirilmesi, bu stratejilerin birbirleriyle ilişkilerinin kurgulanması ve stratejileri izleme kriterlerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması için II. Çalıştay düzenlenecektir.

 

Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 

0

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Kampüs 07058, Antalya
Tel: 0090 242 310 2026
Tel: 0090 242 310 2020