Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi


“Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programı” tamamlandı
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) tarafından ilk kez düzenlenen “Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim ettik.

     

Sağlık turizmine yönelik hizmet  veren işletmelerde görev alan ve alacak yöneticilerin bu işletmeleri daha verimli ve etkin yönetmelerinin sağlanmasını amaçladığımız sertifika programı kapsamında; Sağlık Turizmi Türleri ve Özellikleri, Türkiye’de Dünya’da Sağlık Turizmi Politikaları ve Uygulamaları, Sağlık Turizmi İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi Pazarlaması, Akreditasyon ve Aracı Kurumlar, ve Sağlık Turizminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı başlıklarında eğitimler verildi. Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları tarafından verilen 64 saat teorik ve 16 saat uygulamalı olmak üzere toplam 80 saatten oluşan eğitimler sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize “Sağlık Turizmi Yöneticiliği Sertifikası” verdik.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Merkezi olarak düzenlediğimiz eğitimler, yürüttüğümüz araştırmalar ve projeler ile sağlık turizminin bölgemiz ve ülkemizde gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz

Merkez Müdürü

(11 Ocak 2019)

 

0