Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi


SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI – I

Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) “Sağlık Turizmi Yöneticiliği Sertifika Programı” düzenlemektedir.

Eğitim Süresi: Eğitim, 64 saat teorik ve 16 saat uygulamalı olmak üzere toplam 80 saattir. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.

Eğitim tarihleri: 19 Kasım- 21 Aralık 2018

Son başvuru tarihi: 15 Kasım 2018 ;  Saat 17.00

SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi Başvuru Formu

0